Jovana Budima

It takes a village to raise a child
Škola engleskog jezika Brighties

15 razloga zbog kojih treba učiti strane jezike u detinjstvu

September 21, 2017

1. Možete da pričate sa više ljudi

Na kraju dana, nije li to razlog zašto ljudi uče još jedan jezik? Kada možete da razgovarate sa ljudima na drugom jeziku, produbljujete razumevanje i veze sa njima. Učite novi jezik kao dete i imaćete čitavog života benefite od prijateljstava među ljudima različitih kultura, širih poslovnih prilika, uzbudljivih avantura sa putovanja i dubljih pogleda na svet drugih ljudi. Učeći jedan jezik stvarate mogućnost komunikacije sa milionima ljudi u čitavom svetu. Takođe vam se otvaraju vrata mnogih mogućnosti koje bilingvizam nosi sa sobom.

2. Raste dečiji mozak

Bilingvalni ljudi su bolji u zadacima koji zahtevaju multitasking i fokus pažnje, od ljudi koji govore samo jedan jezik. Skeneri mozga pokazuju da oni imaju više sive mase u regijama mozga koje su uključene u izvršnu funkciju. Pretpostavka je da konstantan napor prilikom odlučivanja koji jezik treba da koriste, pruža mozgu “mentalnu gimnastiku”, koja im daje dodatnu vežbu prilikom fokusiranja pažnje.

Ovi benefiti se ispoljavaju vrlo rano-novija istraživanja pokazuju da čak i bebe mladje od godinu dana koje su izložene većem brojem jezika pokazuju različite kognitivne obrasce u svom mozgu, za razliku od onih koje slušaju samo jedan jezik. Zapravo, neki istraživači tvrde da je najbolji način da imate pametno dete upravo taj da ga izložite što većem broju jezika u detinjstvu.

3. Povećava rezultate glavnih predmeta u školi

Studije koje su vršene na desetinama hiljada studenata su utvrdile da su studenti koji su učili strane jezike imali bolje rezultate na testovima za upis na koledž. Dodatne studije su otkrile da se rezultati na testovima poboljšavaju srazmerno dužini vremena koje su studenti proveli učeći strani jezik. Stoga, ukoliko želite da vaše dete ima bolje rezultate na testovima, podstaknite ga da uči strane jezike.

4. Poboljšava se znanje maternjeg jezika kod dece

Ranije se verovalo da učenje drugog jezika zbunjuje dete. Danas se zna da deca koja uče strani jezik, poznaju bolje i svoj maternji, postižu bolje rezultate na testovima. Takođe se zna i da deca koja uče strani jezik ranije počinju da čitaju. Zato što su ranije bila izložena drugom jeziku su u većoj prednosti u odnosu na svoje vršnjake. Bilingvalna deca sa većom lakoćom prepoznaju gramatički neispravne rečenice. Gete je rekao: “Oni koji ne znaju ništa o stranom jeziku, ne znaju ništa ni o maternjem”.

5. Lakše je usvojiti strani jezik kao dete

Svi smo čuli da su bebe “sundjeri” kada je učenje jezika u pitanju. Postoji kritičan period za usvajanje jezika, onda kada je mozak najspremniji za učenje. Period nakon puberteta je period kada se umanjuje sposobnost usvajanja stranog jezika.

U periodu od 8-12 meseci, bebe počinju da se fokusiraju na zvukove koji se nalaze u njihovom maternjem jeziku i “gube uho” za glasove iz drugih jezika. Ako su bebe izložene drugom jeziku, one zadržavaju sposobnost da razlikuju te druge glasove. Deca uzrasta 7-8 godina mogu da nauče da tečno i gramatički ispravno govore jezik, bez akcenta. Nakon ovog kritičnog perioda, sposobnost da savršeno govore strani jezik se umanjuje. Kada nauče jedan strani jezik, postaje lakše da uče bilo koji drugi. Tako da, ukoliko želite da vaše dete perfektno govori strani jezik, početak učenja u najranijem detinjstvu to čini lakšim.

6. Podstiče empatiju

Na ispitivanjima koja su sprovedena medju decom koja govore jedan jezik i onom koja govore više njih, deca iz bilingvalnog okruženja su pokazala bolje razumevanje tuđe perspektive gledanja na stvari. To se dešava iz razloga što deca u multilingvalnom okruženju imaju socijalna iskustva koja im pružaju rutinsku vežbu prilikom razumevanja perspektive drugih ljudi. Oni moraju da razmišljaju sa kime treba da pričaju na kom jeziku, ko razume koji sadržaj, vreme i mesto u kojima se različiti jezici govore.

7. Pomaže da se spreči kognitivno nazadovanje prilikom starenja

Utvrđeno da ljudi koji redovno govore drugi jezik mogu da odlože pojavu Alchajmerove bolesti i drugih tipova demencije za 4.5 godine. Pretpostavka je da poboljšavanjem izvršne funkcije mozga, bilingvisti razvijaju “kognitivnu rezervu” koja pomaže odlaganju simptoma demencije.

8. Poboljšava razumevanje kulturoloških razlika

Imamo 7 milijardi ljudi koji žive na našoj planeti i bitno je da možemo da komuniciramo jedni sa drugima. Svaki dobar terapeut će vam reći da je komunikacija ključ dobrog odnosa medju ljudima. To postaje mnogo lakše ako za početak možemo da razumemo jezik onog drugog.

Učenje jezika nam zapravo pruža mnogo toga. Jezik i kultura su toliko isprepletani, da učenje stranog jezika gradi kulturološko razumevanje i daje dublje uvide u to kako ljudi vide svet. Lingvistički relativisti se zalažu za to da je način na koji vidimo svet oblikovan jezikom koji koristimo.

Ista osoba može da daje različite odgovore na pitanja u zavisnosti na kom jeziku je pitanje postavljeno. Različiti jezici mogu da oblikuju naše mozgove na različite načine.

Učenje jezika nam pruža uvid u tradicije koje su pomogle da se taj jezik oblikuje.

9. Pomaže vežbanje detetovog sluha za muziku

Otkriveno je da su govornici tonalnih jezika, kakvi su na primer mandarinski i kantonski jezik, bolji u identifikovanju visina tonova u muzici, od govornika netonalnih jezika, kao što su engleski i francuski jezik.

U tonalnim jezicima reč može da ima različita značenja u zavisnosti od visine tona i preloma glasa.

10. Otvara više mogućnosti u karijeri u kasnijem životu

Učenje jezika je od kritičnog značaja za poslovne sposobnosti u budućnosti i dvojezičnost otvara granice kada je reč o poslovnim prilikama. Mnogi poslovi u obrazovanju, zdravstvenoj nezi, društvenom radu, nacionalnoj bezbednosti, prevodjenju, turizmu i internacionalnim poslovima, zahtevaju od svojih kandidata da govore dva jezika, što rezultuje većim brojem poslovnih prilika za one koji govore još jedan jezik. To što znate još jedan jezik olakšava vam pronalaženje posla, prijavu i pohadjanje kurseva i studija u inostranstvu, posebno ako imate posebne veštine.

11. Plata je veća

Američki ekonomisti su izračunali da je plata ljudi koji govore još jedan jezik 2% veća od onih koji ne govore.

12. Putovanja su mnogo zabavnija

Putovanje u inostranstvo je divan način da proširite dečiju perspektivu i pomognete im da iskuse razlike i lepote sveta iz prve ruke. Mogućnost pričanja jezika zemlje u koju putujete automatski otključava mogućnost dublje konekcije i razumevanja. Većina stranaca će ceniti trud koji vaša deca ulažu, iako možda još ne govore tečno neki jezik. Korišćenjem drugog jezika na dnevnom nivou takođe podižete samopouzdanje dece i motivišete ih.

Postoji nešto vrlo posebno u posmatranju deteta kako koristi strani jezik da bi stvaralo prijateljstva sa decom koja žive u inostranstvu. Znanje stranog jezika im pruža iskustvo koje inače ne bi imali i stvara uspomene za čitav život. Učenje stranog jezika u detinjstvu im pruža bogatija iskustva na putovanjima tokom čitavog života.

13. Povezuje decu sa njihovim nasleđem

Veliki razlog zbog kog roditelji žele da njihova deca uče strani jezik je da bi mogla da razgovaraju sa svojim članovima porodice na maternjem jeziku. Ne samo da na taj način poboljšavaju međusobnu komunikaciju, već dobijaju i veliki kulturološki uvid koji im pomaže da više cene i razumeju perspektivu svoje familije. Potrebno je da se nasleđeni jezik uči i vežba redovno, jer se u praksi pokazalo da nivo znanja vremenom opada, ukoliko ga deca pričaju samo kod kuće.

14. Pospešuje razmišljanje „izvan kutije

Mnogo je reči o tome kako će se većina poslova u budućnosti obavljati automatski, a da će se zadaci koji zahtevaju genijalnost i kreativnost ostavljati ljudima. Kako onda da gajite veštine kreativnog razmišljanja kod svoje dece? Jedan od iznenađujućih načina je zapravo učenje stranog jezika. Nekoliko studija je pokazalo da bilingvisti imaju mnogo razvijenije veštine za rešavanje problema, kao i veću kreativnost.

15. Zabavno je!

Naravno, osećate radost jer možete da govorite sa drugima na njihovom maternjem jeziku. Da ne spominjemo osećaj ispunjenosti. Ali deo radosti učenja stranog jezika je u otkrivanju razlika u tome kako ljudi gledaju na svet. Zabavno je razmišljati zašto pas kaže “av” u srpskom jeziku, a zašto “woof” u engleskom.

Takođe je zanimljivo otkrivanje reči u stranom jeziku koje ne postoje u našem maternjem.

Moje ime je Jovana Budima. Mama sam malene devojčice, po zanimanju nastavnik engleskog jezika. Volim decu i poznajem ih. Volim životinje, sport i prirodu. Kreativna sam i volim da pišem. Ovaj blog je spoj svega navedenog.

Leave a Reply

%d bloggers like this: