Jovana Budima

It takes a village to raise a child
Škola engleskog jezika Brighties

Benefiti učenja stranih jezika u ranom detinjstvu

August 21, 2017

Učenje novog jezika u bilo kom periodu života je veoma obogaćujuće iskustvo. Deca ipak mogu da izvuku  najviše koristi iz avanture ranog počinjanja učenja drugog jezika. To je zato što rani početak nudi široki set prilika i benefita koje će uživati čitavog života.

Deca intuitivno osećaju da je jezik nešto novo, nešto što se uči, istražuje, sa čime se igra. Njihov entuzijazam je ujedno efektivan i zarazan. Brzina i lakoća kojom deca usvajaju svoj maternji jezik je čudesna i pravo je uživanje za roditelje dok to posmatraju. Radost sa kojom deca uče svoj maternji jezik čini detinjstvo idealnim periodom za učenje stranog jezika.

Nabrojaćemo neke od benefita učenja stranog jezika u detinjstvu:

  • Bolje rešavanje problema, veća kreativnost, bolje kritičko mišljenje, veća fleksibilnost uma, razvoj memorije.
  • Bolji rezultate na testovima u kasnijem školovanju.
  • Veća sposobnost čitanja jer im znanje drugog jezika omogućava dublji uvid u maternji jezik, kao i bolje razumevanje i više znanja kojim obogaćujemo maternji jezik.
  • Mozak se razvija drugačije i više se vežba. Otkriveno je da mozak bilingvalne dece sadrži više sive mase u kojoj se nalazi većina tela neuronskih ćelija mozga.
  • Veće samopouzdanje i želja da uče više. Učenje novog jezika pruža mnogo više mogućnosti za razne stvari, kao i radosti dok otkrivaju novi jezik.
  • Mogućnosti da u kasnijem životu uče šta god požele i budu uspešni u svom poslu.
  • Veći pogled na svet jer imaju mogućnost da putuju, upoznaju nove kulture, ljude, vide šta god požele.
  • Građenje i održavanje kulturoloških veza. Sticanje prijateljstava u celom svetu, mogućnost komunikacije sa njima, upoznavanje drugih kultura.
  • U ranom uzrastu deca sa lakoćom usvajaju nove glasove i akcenat.

 Najbitnije je da deca vole i žele da dolaze na svoje časove jezika.

To se postiže tako što je na časovima prijatno, zanimljivo, deca se ne forsiraju, sve se radi kroz igru. Nastavnici su iskusni u radu sa malom decom. Jako je bitno da su odlični govornici jezika, jer mala deca usvajaju najsitnije jezičke finese, koje odrasli ne primećuju.

Vrlo je bitan i prostor u kome deca borave. Učionice treba da budu prostrane, da u njima deca mogu slobodno da se kreću, sede na podu, da imaju male stolove i stolice, na kojima sede kada boje, pišu, crtaju.  Bitno je da imaju mnoštvo materijala za rad, igara i igrica na raspolaganju, koji svakako časove čine dinamičnijim i zanimljivijim.

Ipak ne zaboravimo da ne treba počinjati prerano. Deca koja žive u bilingvalnom okruženju uporedo uče dva jezika od svojih roditelja i to je njihovo prirodno okruženje. Sačekajte da dete napuni tri godine, da njegov maternji jezik razvije svoj puni potencijal, da prođe period najvećeg emotivnog razvitka i da dete bude mentalno i emotivno spremno za period socijalizacije. Do tada mu možete kod kuće pevajte pesmice, pokazivatie slike i predmete i govoriti mu kako se one kažu na stranom jeziku koji želite da nauči, čitati priče. Pod uslovom da ste vi dobar govornik istog, naravno.

Teorija Marije Montessori:

Period detinjstva, od rođenja do šeste godine se naziva Senzitivni periodi i Upijajući um. U periodu od 0-3 godine, deca uče pomoću svojih čula i to se naziva nesvesni Upijajući um. Od treće godine deca svesno uče kroz praktična iskustva. Učenje nastupa onda kada je deci dozvoljeno da sama rade stvari.

Nekim roditeljima se čini da je i sa tri godine rano za dete da počne da uči strani jezik. Sve opet zavisi od deteta. Ako primetite da Vaše dete voli da peva pesmice, izgovara neke reči, pritom je zadovoljno i puno samopouzdanja kada to radi, zašto ne biste upisali dete u proverenu školicu?

Kada napune 4 godine, deca pokazuju mnogo više koliko znaju. Ali to ne znači da sa tri godine ne znaju. Samo im je potrebno vreme da steknu samopouzdanje. Takođe, deca koja su ranije počela sa učenjem, imaće mnogo bolji akcenat i mnogo će lakše usvajati ostale jezičke strukture.

Moje ime je Jovana Budima. Mama sam malene devojčice, po zanimanju nastavnik engleskog jezika. Volim decu i poznajem ih. Volim životinje, sport i prirodu. Kreativna sam i volim da pišem. Ovaj blog je spoj svega navedenog.

Leave a Reply

%d bloggers like this: